Shengbo Zhang

Shengbo Zhang

Postdoctoral Scholar 2020 zhangshengbo@tsinghua.edu.cn Ph.D. Tianjin University

Shengbo Zhang

Mingze Sun

Mingze Sun

Graduate 2020 smz20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tianjin University

Mingze Sun

Yanfen Wu

Yanfen Wu

Graduate 2020 wuyf20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. China University of Petroleum

Yanfen Wu

Jacky Yi-Yang Lee

Jacky Yi-Yang Lee

Graduate 2020 liyiyang20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Taiwan Tsing Hua University

Jacky Yi-Yang Lee

Qikun Hu

Qikun Hu

Graduate 2021 hqk21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tsinghua University

Qikun Hu

Helai Huang

Helai Huang

Graduate 2021 huanghl21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Dalian University of Technology

Helai Huang

Yanjun Chen

Yanjun Chen

Visiting Student 2021 scucyj@163.com Ph.D. Candidate, Sichuan University

Yanjun Chen

Yizhen Che

Yizhen Che

Graduate 2022 cheyz22@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Beijing University of Chemical Technology

Yizhen Che

Alumni

Zheng Gong, Undergraduate 2019, Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Yueqing Wang, Visiting Scholar 2020, North University of China

Yu-Xiao Zhang, Postdoc 2019, Sinopec Research Institute

Shuyan Gong, Postdoc 2019, Capital Normal University